Czy warto korzystać z outsourcingu usług magazynowych?

Magazynowanie towaru jest nieodłącznym elementem działalności niemal każdej firmy działającej w obszarze sprzedaży i produkcji produktów. Coraz więcej firm korzysta z outsourcingu usług magazynowych. Są to nie tylko firmy, które nie posiadają własnej powierzchni magazynowej do składowania towaru. Również przedsiębiorcy posiadający do tej pory dedykowane działy transportu i logistyki odchodzą od takiego modelu działalności w związku z rosnącymi kosztami obsługi i decydują się zlecić procesy magazynowania zewnętrznym firmom. Czy warto korzystać z zewnętrznych usług magazynowych?

Co to jest outsourcing usług magazynowych?

Outsourcing usług magazynowych to usługa, jaką świadczą zewnętrzni operatorzy logistyczni przedsiębiorcom, którzy nie dysponują własną powierzchnią magazynową. Outsourcing usług magazynowych jest skutecznym rozwiązaniem również dla przedsiębiorców, dla których utrzymanie własnych magazynów jest nieopłacalne w związku z charakterem prowadzonej działalność, wielkością oferowanych towarów czy też koniecznością inwestowania dużych środków finansowych. Outsourcing usług magazynowych pozwala na oddelegowanie wszystkich niezbędnych czynności związanych z procesem magazynowania zewnętrznemu podmiotowi. 

Co istotne, delegacja działań w zakresie magazynowania to przekazanie ich specjalistom w swojej branży, którzy posiadają odpowiednie zaplecze techniczne oraz wiedzę i doświadczenie. Firmy oferujące outsourcing usług magazynowych posiadają najczęściej duże powierzchnie magazynowe, innowacyjne zaplecze oraz systemy magazynowania, w tym specjalistyczne oprogramowania magazynowe. W ten sposób oferują najwyższa jakość usług związanych z przyjęciem towaru, jego magazynowaniem oraz przygotowywaniem do wysyłki.

Zalety outsourcingu usług magazynowych

Szybki rozwój transportu i logistyki wymusza wysoki poziom złożoności procesów logistycznych. Efektywna obsługa działań z zakresu transportu i logistyki wymaga bardzo dobrej znajomości rynku, wiedzy i doświadczenia, a także ogromnych zasobów technicznych, materialnych i ludzkich. Wszystkie te elementy generują ogromne koszty obsługi. Ich optymalizacja możliwa jest m.in. w sytuacji, gdy podstawowym i jedynym obszarem działalności jest jeden obszar, np. właśnie logistyka. Outsourcing usług magazynowych daje gwarancję nie tylko optymalizacji kosztów, ale najwyższej jakości oferowanych usług, gdyż obszarem logistyki zajmuje się wyspecjalizowana stricte w tej branży firma.

Outsourcing usług magazynowych to doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcą skupić się na jednym obszarze działalności, np. na produkcji. Ma to duże znaczenie w sytuacji zwiększenia popytu na produkty firmy. Jej działania mogą wówczas być skierowane na usprawnienie procesu sprzedaży czy inwestycję w marketing. Działania w obszarze logistyki i magazynowania zlecone są w tym samym czasie i realizowane przez firmę zewnętrzną. Koszty outsourcingu mogą wówczas być mniejsze niż koszty obsługi transportu we własnym zakresie przedsiębiorcy. 

Outsourcing usług magazynowych doskonale sprawdzi się także w sytuacji, gdy przedsiębiorca prowadzi tzw. sprzedaż sezonową, a zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową i jej obsługę jest zmienne w długim okresie. Taki przedsiębiorca, posiadając własny obiekt logistyczny, ponosi koszty jego bieżącego utrzymania niezależnie od ilości składowanego towaru. Outsourcing w tym zakresie pozwala na dużą elastyczność. Wynajmując miejsce do składowania towaru, mamy możliwość jego dopasowania do aktualnych potrzeb. W ten sposób ponoszone koszty magazynowania są adekwatne do zapotrzebowania na miejsce składowania towaru. 

Decyzja o oddelegowaniu działań związanych z magazynowaniem towaru, a więc nawiązanie współpracy z firmą zewnętrzną to indywidualna kwestia każdego przedsiębiorcy. Dla jednych z nich będzie skutecznym sposobem na optymalizację kosztów. Jest ona zależna od specyfiki działalności, rodzaju branży, w jakiej działa, dostępności własnej przestrzeni magazynowej czy kwestii finansowych.

 

Źródło: Symlog Sp. z o.o.

(Visited 23 times, 1 visits today)
Daniel

Daniel

Daniel jest redaktorem w ogólnopolskim portalu dla przedsiębiorców "One Mln". Portal ma za zadanie dzielić się wiedzą poprzez specjalistyczne artykuły i wypowiedzi ekspertów. Posiada wykształcenie dziennikarskie i ponad trzyletnie doświadczenie w dziennikarstwie biznesowym, a także dwuletnie doświadczenie w zakresie public relations.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Więcej do czytania

Close