Niewłaściwy kod odpadu – co grozi przedsiębiorcy?

Masz firmę, a prowadzenie ewidencji odpadów to jeden z Twoich obowiązków. Sprawdź, co może Ci grozić za przypisanie odpadom niewłaściwego kodu? Jakie jeszcze podmioty i za co mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności w związku z Twoim błędem?

Ewidencja odpadów BDO – kto musi prowadzić? Co grozi za brak obowiązkowego wpisu?

 Zgodnie z prawem każdy podmiot wytwarzający lub gospodarujący odpadami musi prowadzić ich elektroniczną ewidencję w Bazie Danych Odpadowych (BDO). Dzięki systemowi organy kontrolujące mogą na bieżąco i w czasie rzeczywistym sprawdzać rodzaje i ilość generowanych w danej firmie odpadów. Służy to uszczelnieniu gospodarki odpadami w Polsce, a także pomaga w walce z szarą strefą i dzikimi wysypiskami.

Prowadzenie działalności w zakresie przewidzianym w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) bez wymaganego wpisu do rejestru BDO skutkuje nie tylko tym, że przedsiębiorca nie może przekazać odpadów firmie transportującej. Jest również zagrożone karą administracyjną, której wysokość może sięgać nawet 1 mln zł.

Pamiętaj, spod obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów wyłączone są różne podmioty. Nie wiesz, czy musisz rejestrować się w BDO? Rzetelna firma świadcząca usługi konsultingu środowiskowego rozwieje Twoje wątpliwości.

Niewłaściwy kod odpadu – z jakimi konsekwencjami musi się liczyć przedsiębiorca?

 Obowiązujące w Polsce prawo jasno wskazuje, że to na wytwórcy odpadów ciąży obowiązek ich odpowiedniej klasyfikacji i ewidencji, a także przydzielania odpowiedniego kodu – zgodnie z Katalogiem odpadów. (Chyba że mowa o odpadach komunalnych. Wówczas leży to w gestii przedsiębiorcy, który odbiera je od właścicieli nieruchomości). Inspektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska może jednak zakwestionować prawidłowość przyjętego przez wytwórcę kodu odpadów. Co grozi w takiej sytuacji?

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. 1991 nr 77 poz. 335), inspektor WIOŚ-u może podczas kontroli przestrzegania przez przedsiębiorcę wymagań ochrony środowiska dokonać oceny składu morfologicznego badanych odpadów. Niejednokrotnie skutkuje to zakwestionowaniem przyjętego przez wytwórcę kodu odpadów i prowadzi do nałożenia na poszczególnych posiadaczy odpadów administracyjnych kar pieniężnych. Jakie podmioty i za co mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności?

1.Wytwórca odpadów. Na wytwórcę odpadów, których kody zostały zakwestionowane przez inspektora WIOŚ-u, może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna w wysokości od 1000 do 1 mln zł na podstawie:

    • art. 194 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach – za zlecanie obowiązku gospodarowania odpadami podmiotowi nieuprawnionemu. Może się bowiem okazać, że w związku z zakwestionowaniem przypisanego kodu przejmujący odpady nie ma zezwolenia na gospodarowanie odpadami o kodzie określonym przez inspektora WIOŚ-u za prawidłowy,

    • art. 194 ust. 1 pkt 5b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – za prowadzenie ewidencji odpadów niezgodnie ze stanem rzeczywistym. Odpady powinny być bowiem zakwalifikowane pod kodem ustalonym przez inspektora WIOŚ-u, a nie pod kodem określonym przez wytwórcę.

2. Firma przejmująca odpad (następny posiadacz). Na firmę przejmującą niewłaściwie zakwalifikowany odpad może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna w wysokości od 1000 do 1 mln zł na podstawie art. 194 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – za gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem.
3. Firma transportująca odpad. Może ponieść administracyjną karę pieniężną w wysokości od 1000 do 1 mln zł na podstawie art. 195 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, jeżeli nie dysponuje wpisem w BDO zezwalającym na transport odpadu o kodzie określonym przez inspektora WIOŚ-u.

Niewłaściwe przypisanie kodu odpadu może skutkować nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej nie tylko na podmiot odpowiedzialny za prawidłowe ustalenie rodzaju odpadu i przydzielenie go do odpowiedniej kategorii, ale i firmę przejmującą i transportującą odpad. Z tego względu każdorazowo należy sprawdzić, czy kod odpadu jest zgodny z jego charakterystyką, co pozwoli uniknąć konsekwencji finansowych.

źródło: EkoMeritum konsulting środowiskowy

(Visited 19 times, 1 visits today)
Daniel

Daniel

Daniel jest redaktorem w ogólnopolskim portalu dla przedsiębiorców "One Mln". Portal ma za zadanie dzielić się wiedzą poprzez specjalistyczne artykuły i wypowiedzi ekspertów. Posiada wykształcenie dziennikarskie i ponad trzyletnie doświadczenie w dziennikarstwie biznesowym, a także dwuletnie doświadczenie w zakresie public relations.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Więcej do czytania

Close