Pomiary emisji gazów i pyłów do powietrza – z czego składa się stanowisko pomiarowe?

Przepisy prawa ochrony środowiska nakładają na prowadzących instalację emitujące gazy lub pyły do powietrza różne obowiązki. Jednym z nich jest wykonywanie w ustalonym terminie pomiarów emisji. Bez odpowiednio przygotowanego stanowiska pomiarowego nie da się jednak tego dokonać. Z czego powinno się ono składać? Jak go usytuować?

Stanowisko pomiarowe – co to? Do czego służy? Z czego powinno się składać? Co jeśli nie spełnia norm?

Zgodnie z prawem, stanowiska pomiarowe montuje się w celu weryfikacji, czy podmiot prowadzący instalację dotrzymuje warunków korzystania ze środowiska w zakresie emisji gazów lub pyłów do atmosfery. Dzięki nim możliwe jest sprawdzenie, czy nie doszło do przekroczenia emisji dopuszczalnej.

Wykonanie pomiarów emisji warto zlecić specjalistom. Dysponują oni bogatym doświadczeniem oraz wiedzą na temat technik pomiarowych. W efekcie cała procedura przebiega szybko i bez niespodzianek. Żeby jednak sprawnie wykonać badania, stanowisko pomiarowe musi być odpowiednio przygotowane. Z czego powinno się ono składać? Jakie są zasady tworzenia?

 1. Po pierwsze, stanowisko pomiarowe musi być wyposażone w odpowiednią liczbę króćców pomiarowych, które spełniają normę PN-Z-04030-7:1994. Dodatkowo należy zadbać o to, aby:
 • liczba profili aluminiowych odpowiadała kształtowi oraz wielkości przewodu, który odprowadza gazy i pyły do atmosfery,
 • rodzaj króćca (z kołnierzem lub bez) odpowiadał kształtowi i materiałowi, z którego wykonano przewód odprowadzający gazy i pyły do powietrza,
 • materiał króćca (stal ocynkowana lub stal kwasoodporna) był dostosowany do rodzajów reaktywności substancji, które znajdują się w gazach odlotowych, oraz ich temperatury.

  2. Po drugie, wykorzystywane na stanowisku pomiarowych króćce powinny pozwalać na wkręcenie w nie sondy o zgodnym z normą PN-Z-04030-7:1994 gwincie. Jeśli króćce mają inną konstrukcję, wówczas wykonanie pomiarów może okazać się niemożliwe. W takiej sytuacji zleceniodawca musi się liczyć z prawdopodobieństwem, że zostanie obciążony kosztami związanymi z przyjazdem ekipy pomiarowej na próżno.

  3.Po trzecie, zleceniodawca musi zapewnić ekipie pomiarowej swobodny dostęp do miejsca pomiaru. Najwygodniej i najbezpieczniej dokonuje się pomiarów w pozycji stojącej z: podłogi hali, podłoża gruntu, podestu lub dachu. W szczególnych przypadkach konieczne jest zapewnienie podnośnika, który pozwoli dotrzeć analitykowi do króćców pomiarowych położonych w trudno dostępnych miejscach.

Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy to stanowisko pomiarowe nie spełnia norm. Wbrew pozorom nie zawsze musi to oznaczać, że pomiarów w ogóle nie można wykonać. Jeżeli w przypadku przewodu, który odprowadza gazy i pyły, długość jego odcinka za urządzeniem odprowadzającym jest niewystarczająca względem jego średnicy, wówczas należy zainstalować nakładkę pomiarową. Pozwoli ona dokonać badania zgodnie z przyjętymi normami, o ile zostanie odpowiednio wykonana.

Usytuowanie stanowiska pomiarowego – normy i główne zasady

Zasady dotyczące prawidłowego usytuowania stanowiska pomiarowe i warunki, jakie powinno ono spełniać, zostały opisane w normie PN-Z-04030-7. Określa ono m.in. usytuowanie przekroju pomiarowe czy też wymagania względem przewodów kominowych z wylotem do atmosfery. Oprócz wskazań normy przy wyborze lokalizacji stanowiska pomiarowego należy uwzględnić:

 • zasadę dostępności stanowiska pomiarowego, najlepiej bez konieczności stosowania podnośników i rusztowań w celu przeprowadzenia badania,
 • możliwości manewrowania sondą pomiarową,
 • dostępność energii elektrycznej,
 • zasady BHP.

Coraz częściej spotykaną wśród przedsiębiorców praktyką jest wykonanie audytu stanowisk pomiarowych przez ekspertów. Analiza pozwala określić, czy dana lokalizacja jest zgodna z normą PN-Z-04030-7 i umożliwia przeprowadzenie akredytowanych wyników.

Żeby pomiary emisji gazów i pyłów do powietrza były wykonane zgodnie z prawem, stanowisko pomiarowe musi spełniać określone wymagania, dotyczące m.in. liczby króćców. Profesjonalna firma oferująca usługi z zakresu konsultingu środowiskowego nie tylko wykona badania, ale również podpowie, jak usytuować i wyposażyć stanowisko, aby możliwe było uzyskanie akredytowanych wyników.

(Visited 16 times, 1 visits today)
Daniel

Daniel

Daniel jest redaktorem w ogólnopolskim portalu dla przedsiębiorców "One Mln". Portal ma za zadanie dzielić się wiedzą poprzez specjalistyczne artykuły i wypowiedzi ekspertów. Posiada wykształcenie dziennikarskie i ponad trzyletnie doświadczenie w dziennikarstwie biznesowym, a także dwuletnie doświadczenie w zakresie public relations.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Więcej do czytania

Close