Odpady budowlane i rozbiórkowe a segregacja: nadchodzą zmiany w ustawie

Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad wdrożeniem zmian w przepisach związanych z segregacją odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Od 1 stycznia 2025 roku  sortowanie i oddzielenie odpadów, które nadają się do recyklingu, ma być obowiązkowe na miejscu budowy lub rozbiórki. Nie wiadomo jeszcze, kto będzie odpowiedzialny za segregację. Jakie będą konsekwencje tych zmian i czego można się spodziewać po wejściu w życie aktualizacji ustawy?

Segregacja odpadów budowlanych od 2025 roku – rewolucyjne zmiany

Zgodnie z art. 101a ust. 1 dodanym do ustawy o odpadach surowce będą dzielone na 6 nowych frakcji. Do tej pory obowiązywał pojazd na: papier, szkło, plastik oraz metal. Od 2025 roku odpady budowlane i rozbiórkowe będą gromadzone i odbierane selektywnie z podziałem na: metale, drewno, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie.
Oznacza to, że firmy zajmujące się odbieraniem odpadów budowlanych, nie będą mogły odbierać zmieszanych odpadów budowlanych. Praktyka stosowania kodu odpadów 17 09 04, obejmującego wspomniane odpady zmieszane z budowy, jest bardzo często nadużywana, stąd też konieczność zaktualizowania przepisów, które ograniczą samowolkę inwestorów.

Obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów a kary administracyjne

Inwestor, odpowiedzialny za wygenerowanie odpadów budowlanych, będzie musiał dokonać wstępnej selekcji odpadów na sześć frakcji. Jeżeli nie wywiąże się z obowiązków nałożonych na ustawodawcę, firma zewnętrzna może odmówić wywozu śmieci z placu budowy. Jeżeli dojdzie natomiast do nadużyć (nieuzasadniona klasyfikacja do kategorii odpadów zmieszanych), wówczas inwestor może spodziewać się nałożenia kary administracyjnej.

Artykuł 101a ustawy o odpadach nakłada obowiązek selektywnego zbierania odpadów budowlanych na wszystkich inwestorów, przy czym istnieją trzy wyjątki od tej reguły:

  •       Odpady budowlane pochodzące z gospodarstw domowych,
  •       Odpady przyjmowane do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
  •       Odpady budowlane i rozbiórkowe, dla których nie musi być prowadzona ewidencja odpadów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, na które nie nałożono obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

W wymienionych przypadkach wytwórcy odpadów nie są zobowiązani do selektywnego podziału odpadów – obowiązek ten spoczywa na firmach zajmujących się ich wywozem.

Zmieszane odpady budowlane od 2025 roku – o czym musisz wiedzieć?

Pomimo że kwestia klasyfikacji odpadów pobudowlanych do kategorii odpadów zmieszanych wydaje się problematyczna, nie oznacza to, że inwestorzy nie mogą korzystać z tego kodu. Warunkiem legalnego zastosowania kodu jest to, że w odbieranych odpadach nie mogą znaleźć się produkty przynależące do jednej z sześciu wymienionych frakcji. Co za tym idzie, Karty przekazania odpadów (KPO) z kodem 17 09 04 lub 17 02 04 nie będą wypisywane nazbyt często.

Kluczowe regulacje dotyczące odpadów budowlanych

  •       Przepisy ustawy o odpadach nie znajdują zastosowania do materiałów, które występują w stanie naturalnym.
  •       Z ewidencji odpadów zwolnione są wyłącznie osoby fizyczne, które same realizują roboty budowlane.
  •       Odpady budowlane nie mogą być uznawane za odpady komunalne.
  •       W przypadku niewielkiej ilości odpadów budowlanych występuje zwolnienie z obowiązku ewidencji.
  •       Podmiot, uznawany za wytwórcę / posiadacza odpadów powstałych w wyniku świadczenia usług budowlanych, jest objęty odrębnymi zasadami
  •       Odrębne zasady prowadzenia ewidencji obowiązują także w przypadku odpadów wygenerować w ramach usług budowlanych wykonywanych poza siedzibą firmy.

Jak zatem widać, zmiany uderzą przede wszystkim w deweloperów oraz firmy remontowe, które będą musiał segregować odpady powstające w ramach prowadzonych inwestycji. Inwestorzy będą mieli możliwość wykonania selekcji samodzielnej lub zlecenia tej usługi profesjonalnej firmie zewnętrznej (link do strony).

źródło: KONTREM wynajem kontenerów na odpady

(Visited 3 times, 1 visits today)
Daniel

Daniel

Daniel jest redaktorem w ogólnopolskim portalu dla przedsiębiorców "One Mln". Portal ma za zadanie dzielić się wiedzą poprzez specjalistyczne artykuły i wypowiedzi ekspertów. Posiada wykształcenie dziennikarskie i ponad trzyletnie doświadczenie w dziennikarstwie biznesowym, a także dwuletnie doświadczenie w zakresie public relations.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Więcej do czytania

Close