Na czym polegają usługi wsparcia technicznego oraz zarządzania kosztami inwestycji?

Jak zoptymalizować koszty inwestycji przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów prac budowlanych? Sprawdzonym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług niezależnych specjalistów, którzy wesprą Twoją firmę w zakresie nadzoru technicznego, kontroli harmonogramu i monitoringu kosztów inwestycyjnych. 

Usługi wsparcia technicznego inwestycji

Inwestycja budowlana oraz jej realizacja wymaga odpowiedniego planowania, projektowania, wykonania, a także odbioru i przekazania obiektu do użytkowania. Zewnętrzne wsparcie techniczne można wykorzystać na wszystkich etapach realizacji inwestycji budowlanej. 

Poprawnie przygotowany projekt uwzględniający wymagania techniczne dla inwestycji będzie miał kluczowe znaczenie dla finalnego rezultatu. Już na tym etapie specjaliści mogą nie tylko być wsparciem dla architektów, ale mogą także proponować w ramach Value Engineering sugerować alternatywne rozwiązania projektowe, które obniżą koszty inwestycji przy zachowaniu standardu i funkcjonalności rozwiązania pierwotnego.  

Specjaliści mogą wesprzeć projekt w zakresie koordynacji procesów budowlanych, tworzeniu harmonogramów inwestycji czy bieżącego monitorowania postępu prowadzonych prac. W ramach usług wsparcia technicznego można skorzystać z zarządzania budowami — tzw. Construction Management, który polega na podziale robót budowlanych na mniejsze zakresy prac i przekazaniu rekomendacji inwestorowi odnośnie potencjalnych wykonawców. W rezultacie inwestor bezpośredni może świadomie zdecydować co do wyboru wykonawcy. 

Specjaliści wsparcia technicznego mogą również przejmować na siebie funkcje Inspektorów Nadzoru w zakresie wszystkich elementów budowy, w tym części budowlanej, elektrycznej, sanitarnej czy konstrukcyjnej. Mogą również przejmować zadania związane z nadzorem inwestorskim i realizować wielobranżowy nadzór inwestorski. Mogą również prowadzić odbiory częściowe robót oraz odbiory końcowe. 

Monitorowanie i optymalizacja kosztów inwestycji

Zarządzanie kosztami jest jednym z kluczowych elementów zapewniających powodzenie prac budowlanych. O sukcesie w tym wypadku można mówić, gdy osiągnięty zostanie oczekiwany zwrot z inwestycji, a wskaźniki KPI uzyskają odpowiednie wartości. Celem optymalizacji kosztów inwestycji jest wybudowanie obiektu spełniającego oczekiwane standardy przy jak najniższych kosztach realizacji. 

Optymalizacja kosztów budowy powinna obejmować zarówno etap planowania i organizacji projektu, jak i jego koordynacji i realizacji. W ten sposób zyskuje się pewność, że projekt zostanie zrealizowany w ramach określonego budżetu. Cost management powinien uwzględniać:

  • właściwe budżetowanie oraz rzeczową weryfikację kosztorysu inwestorskiego;
  • śledzenie i kontrolę wydatków, w ramach których realizuje się regularne monitorowanie rzeczywistych wydatków w porównaniu z założonym budżetem, prowadzenie szczegółowej księgowości kosztów, identyfikację i analizę odchyleń między rzeczywistymi kosztami a budżetem oraz wdrażanie działań zmierzających do eliminacji nadmiernych wydatków lub oszczędności;
  • optymalizację zasobów i zarządzanie zakupami, w ramach których monitorowane jest zużycie zasobów w celu ograniczenia nadmiernego wykorzystania lub uniknięcia niedoborów, przeprowadzenie procesów przetargowych oraz planowanie i kontrola zakupów w celu minimalizacji kosztów, a także negocjacje umów i cen z dostawcami;
  • aktualizację budżetu w miarę postępu inwestycji oraz wdrażanie elastycznych mechanizmów budżetowych, które pozwalają uwzględnić zmiany w zakresie lub priorytetach budowy;
  • regularne raportowanie finansowe prezentujące rzeczywiste koszty budowy wraz z informacją o postępie kosztów i działaniach podjętych w celu ich kontrolowania.

Istotne znaczenie dla monitorowania wydatków mają procesy związane z zarządzaniem ryzykiem kosztowym. Pozwalają one na identyfikację czynników ryzyka, które mogą wpływać na rosnące koszty budowy. Jednocześnie zarządzanie ryzykiem kosztowym powinno uwzględniać strategię dążącą do zminimalizowania negatywnych skutków nadmiernych wydatków. 

Decydując się na realizację dużej inwestycji budowlanej warto korzystać z outsourcingu usług wsparcia technicznego i zarządzania kosztami. Zespół doświadczonych specjalistów z zakresu finansów i różnych dziedzin technicznych pozwoli uzyskać satysfakcjonujące efekty w zakresie realizacji projektu budowlanego. Takie rozwiązanie gwarantuje otrzymanie obiektu o oczekiwanych parametrach technicznych i założonym standardzie przy jednoczesnym zoptymalizowaniu wydatków poniesionych na budowę. To sprawia, że znacząco podnosi się opłacalność realizowanej inwestycji, a koszty przeznaczone na wsparcie techniczne i zarządzania kosztami zwracają się z nawiązką. 

źródło: b4PM Project Management

(Visited 3 times, 1 visits today)
Daniel

Daniel

Daniel jest redaktorem w ogólnopolskim portalu dla przedsiębiorców "One Mln". Portal ma za zadanie dzielić się wiedzą poprzez specjalistyczne artykuły i wypowiedzi ekspertów. Posiada wykształcenie dziennikarskie i ponad trzyletnie doświadczenie w dziennikarstwie biznesowym, a także dwuletnie doświadczenie w zakresie public relations.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Więcej do czytania

Close